Blog Image

Clear4Clean

Ik blijf mij verbazen

Uncategorised Posted on Mon, July 05, 2021 09:00:11

Het omschrijven van de schoonmaakwerkzaamheden blijft toch lastig voor bedrijven/opdrachtgevers. Wat wil ze nu eigenlijk? Bedrijven beschrijven hun eigen processen tot in elk detail. Ze weten wat hun klanten willen omdat hun klanten precies omschrijven wat ze verwachten van de producten. Alles staat in detail omschreven.

Maar wat doen bedrijven als het gaat om de schoonmaak bij hun locatie(s). Ze weten het zelf niet. Een bedrijf kan dan hulp inroepen van een adviesbureau (of schoonmaakondersteuner) die hun wensen vertaalt naar een helder schoonmaakprogramma. Het schoonmaakprogramma wordt dan in een aanbestedingsdocument verwerkt. Tot dus ver geen probleem. Maar veel bedrijven/organisaties hechten, volgens mij, niet zo’n waarde aan de schoonmaak. Ik wordt vaak om hulp gevraagd door schoonmaakbedrijven die niet weten wat ze met een aanvraag van een opdrachtgever aan moeten. Waar loop ik zoal tegen aan:

 1. Een opdrachtgever nodig verschillende schoonmaakbedrijven uit. Vraagt om een schoonmaakofferte zonder enige toelichting wat men wil en welke eisen ze stellen aan de schoonmaak. Jullie zijn de experts dus succes is dan de redenering. Elke offerte is dan verschillend omdat ieder schoonmaakbedrijf vanuit een ander vertrekpunt de schoonmaakdienst gaat aanbieden. Puntje bij paaltje de opdrachtgever gaat vaak voor de goedkoopste want het is appels met peren vergelijken.
 2. De opdrachtgever vraagt om vierkante meter prijzen per ruimtesoort zonder aan te geven wat de bezetting is, wat de vloerafwerkingen zijn, of wat de schoonmaakfrequenties zijn.
 3. De opdrachtgever heeft nagedacht en geeft aan dat het schoonmaakprogramma op basis van beleving is. Maar beleving is subjectief. Wat is beleving? De beleving is voor iedereen anders. Wat zijn je vertrekpunten.

Dan moet je als schoonmaakbedrijf of ik, wanneer ik wordt gevraagd, om hier iets van te maken. Ik vraag mij af hoe zulke opdrachtgevers reageren als deze vage omschrijvingen voor hun producten/processen worden uitgevraagd. Ik denk dat ze je voor gek verklaren. Beste opdrachtgevers als jullie zelf niet weten hoe de schoonmaak en de schoonmaakprocessen er uit moeten zien dan hebben jullie de volgende mogelijkheden om goed beslagen ten ijs te komen:

 • Vraag een schoonmaakbedrijf om de schoonmaak te beschrijven voor je organisatie en dat als vertrekpunt te nemen.
 • Vraag een adviesbureau om een schoonmaakbestek te maken naar aanleiding van jullie wensen.
 • Vraag een schoonmaakondersteuner om een schoonmaakprogramma te schrijven en daar een aantal schoonmaakbedrijven bij te zoeken die er op in mogen schrijven.

Je kan dan appels met appels vergelijken. De aanbesteding van de schoonmaak is transparant en je krijgt uiteindelijk waar voor je geld. Wees wijs en vraag om hulp als je het zelf niet weet.

Edgar van EngelenHoe stel je als rayonmanager een team samen?

Uncategorised Posted on Sun, April 25, 2021 17:50:57

De kwaliteit van de schoonmaak wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit en kennis van de individuele schoonmaker maar ook het team waarvan hij/zij deel uit maakt. Als rayonmanager ben je verantwoordelijk voor het samenstellen van het schoonmaakteam bij je opdrachtgever.

Hoe stel je het team samen? Dat is de grote vraag en je begint met het feit dat, als je een bestaande locatie overneemt, je over het algemeen de schoonmaakmedewerkers (conform de CAO) over neem. Werken zij al als een team of zijn er onderlinge wrijvingen? Mag je de schoonmaak opstarten bij een nieuw gebouw kan je zelf het team samenstellen. Ik heb mijzelf hier de laatste weken over gebogen. Waar begin je met het samenstellen van het juiste team(bestaand of nieuw).

Als eerste stap zou ik bepalen welke leiderschap bij de klant (werkomgeving) het beste zou passen en daar de objectleider of voorwerker op selecteren. Deze leidinggevende heeft bepaalde karaktereigenschappen en niet elke schoonmaker zal hierbij passen. Je gaat kijken wie past bij de leidinggevende. Dit proces is een proces van trail and error. Als de leidinggevende een team om zich heen heeft die bij hem of haar past zal de kwaliteit van het schoonmaakwerk goed zijn.

Op het moment dat het team een goed team is en de leidinggevende niet in het team past stelt je dat als rayonmanager voor een keuze – moet ik het hele team wijzigen of moet ik de leidinggevende wijzigen. Dit zijn lastige keuzes, zeker als de klant juist een voorkeur heeft voor de leidinggevende.

Als rayonmanager moet je de beslissing nemen en de juiste zaken afwegen. Mijn advies is wel om je persoonlijke emoties en voorkeuren los te zien en het goed kijken naar wat het juiste is voor het gehele team. Dat kan dus betekenen dat de leidinggevende over geplaatst (moet) wordt om met het team vooruit te kunnen gaan. Als het team het probleem is dan adviseer ik om het gehele team uit elkaar te halen en te verdelen over andere locaties (niet als 1 team over te plaatsen).

Dit is het managen van je medewerkers, je personeelsbeleid binnen je eigen rayon. Wat je zeker niet moet doen is alles te bedekken met de mantel der liefde want de problemen komen dan als een boemerang terug. Of nog beter gezegd zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Bij escalatie kan het zelfs betekenen dat je klant kwijt raakt of nog erger dat het vertrouwen in jou als rayonmanager wordt opgezegd en je kan uitkijken naar een functie elders.

Nee, een pasklare oplossing is er niet. Het enige wat ik kan aangeven is dat je als rayonmanager moet zoeken naar de balans tussen leidinggevende en schoonmakers om tot het beste resultaat te komen.Hygiëne of reiniging?

Uncategorised Posted on Mon, February 08, 2021 14:17:53

Op het moment dat ik deze blog schrijf zitten we midden in de corona pandemie. Uit deze pandemie zijn vele discussies los gekomen. Ik noem ze liever dansen met woorden. Denk maar eens de “slimme” lockdown. Wat is daar slim aan? Het is gewoon een lockdown met bepaalde regels. Nu zitten we in De Lockdown. Oftwel dezelfde lockdown, maar meer regeltjes. Maar ik wil het niet hebben over de lockdown, daar wordt je toch alleen maar down van.

Nee, tijdens deze pandemie worden namelijk veel termen gebruikt uit ons schoonmaakvakjargon. Maar worden de termen wel correct gebruikt door de schrijvers, talkshowgasten, premier, ministers enzovoorts. Weten zij wel waar zij het over hebben of vinden ze het interessant staan om onze termen te gebruiken. Ik zit met soms kromme tenen te kijken, te luisteren en te lezen hoe ze ons vakjargon (mis-)gebruiken. Ik denk dat deze mensen maar eens les moeten krijgen van een vakidioot (dat hoeft niet perse ik zelf te zijn, want er zijn genoeg andere vakidioten). Soms komen ze met adviezen waar je toch echt je vraagtekens bij kan zetten zoals gebruik dikke bleek om alles te desinfecteren. Ten eerste desinfecteer dikke bleek niet, het maak nagenoeg NIET schoon, maar het bleek. Dit is trouwens een product wat een zelf gerespecteerd schoonmaakdienstverlener NIET in zijn assortiment heeft. Daarnaast is dit bij uitstek een product dat gevaarlijk is als je het in een niet geventileerde ruimte gebruikt, het milieu onnodig belast en schade kan aanbrengen aan afwerkmaterialen bij onjuist gebruik.

Maar oké, beste talkshowgasten, columnisten, verslaggevers, ministers en premier hierbij dan een korte les schoonmaakterminologie:

 • Desinfecteren – Het doden van virussen en bacteriën op oppervlakken.
 • Doseren – Het toevoegen van een afgemeten hoeveelheid product aan de juiste  hoeveelheid water.
 • Hygiëne – Het ervoor zorgen dat de omgeving schoon is.
 • Klamvochtig reinigen – Methode van interieur- en sanitairreiniging, waarbij een klamvochtige werkdoek wordt gebruikt om het interieur of sanitair te reinigen. Ook de vloer kan klamvochting worden gereinigd.
 • Materiaalwagen – Een wagen waarop alle benodigde materialen en middelen t.b.v. een  schoonmaaktaak kunnen worden meegenomen.
 • Microvezel – Synthetische vezel die kleiner is dan alle bestaande natuurlijke vezels (in de praktijk <12 μm). Kan gesplitst worden, waarna hij zijn specifieke reinigende werking krijgt. Wordt gebruikt als materiaal in moppen, werkdoeken en pads voor bijvoorbeeld vloer-, interieur- en sanitairreiniging.
 • Microvezeldoek – Werkdoek waarin gesplitste microvezels zijn verwerkt, waardoor deze het vuil  opneemt en vasthoudt.
 • Microvezelmethode – Kenmerkend voor deze werkmethode is het gebruik van microvezelmaterialen, die na verzadiging met vuil vervangen moeten worden door schone microvezelmaterialen. Na het wassen onder bepaalde temperatuur met het juiste wasmiddel laat het vuil weer los.
 • Periodiek onderhoud – Schoonmaakonderhoud dat met een frequentie van minder dan 1 keer per  week plaatsvindt. Onderscheid wordt gemaakt in: a. Tussenbeurt (tot 1x per 6 maanden) –  b. Eindbeurt (minder dan 1x per 6 maanden)
 • Reinigen – Het ontdoen van aan het oppervlak hechtend vuil of andere ongewenste stoffen, zodat het oppervlak in de oorspronkelijke staat terugkomt.
 • Sanitairreiniger – Een middel voor het reinigen van sanitaire ruimten.
 • Stofwismethode – Het stofbindend verwijderen van stof en losliggend vuil van een vlakke,  gesloten vloer.(EN NOEM DIT NIET SWIFFEREN!!!!!)
 • Sproeiflacon – Een flacon voorzien van sproeier (trigger) waarmee handmatig een gebruiksklaar product of een gebruiksoplossing kan worden gesproeid.
 • Vuil – Storende materie op de verkeerde plek.  

Daarnaast wil ik jullie ook meegeven dat Reinigen en Desinfecteren niet het zelfde zijn. Als wij in de schoonmaak reinigen, maken wij schoon en halen vuil weg. Als wij in de schoonmaak desinfecteren doden we de virussen en bacteriën, die NA HET REINIGEN achtergebleven zijn op de oppervlakken. Dus op het moment dat jullie praten over desinfecteren geef dan wel aan dat je eerst moet reinigen.

Dan nog een tip voor alle gebouwverantwoordelijke die belast zijn met de inkoop van schoonmaak. Wat het laatste jaar heeft aangetoond is dat schoonmaak een essentieel beroep is. Een beroep dat een vitale rol speelt bij het gezond houden van de (werk)omgeving van uw gebouwgebruikers. Ga dus niet automatisch voor de goedkoopste aanbieder, maar ga voor de aanbieder van  schoonmaakdiensten die u kan helpen bij het gezond houden van de (werk)omgeving van uw gebouwgebruikers. Daar ligt de essentie. Door het gezond houden van de (werk)omgeving kan dit een positieve invloed hebben op het ziekte verzuim van uw gebouwgebruikers. De juiste dienstverlener luistert naar uw wensen (en de wensen van uw gebouwgebruikers) en kan deze goed vertalen naar een werkprogramma die voor uw gebouw(en) een hygiënisch schone omgeving borgt.

Ik hoop van ganser harte dat uw alle zich meer verdiept in wat schoonmaak is en niet denkt, ach een dekje over een oppervlakte kan toch iedereen! Nee, want wij, de schoonmakers en de schoonmaakbranche, zijn vaklieden. Luister naar ons, leer van ons, betrek  ons bij besluiten of vraagstukken en ga niet zelf denken dat jullie het weten. Dan ontstaan er problemen die voorkomen hadden kunnen worden. Vertrouw op uw schoonmaakvakdienstverlener.

Edgar van Engelen                              Gelijkheid is een lange weg

Blog Posted on Thu, January 21, 2021 11:16:48

De afgelopen jaren hebben we gezien dat gelijkheid geen vanzelfsprekendheid is. Gelijkheid is relatief. Het hangt af vanuit welk perspectief je kijkt. In nederland hebben we allemaal dezelfde rechten (en plichten). Dit is in de wet geregeld. Aan deze gelijkheid wordt getornd. Want niet voor iedereen mag onze (verzorgings-)staat een thuis zijn.

Het is ook moeilijk om vanuit een ander zijn perspectief te kijken. Je groeit op met normen en waarden die je mee krijgt vanuit je familie, school en werk. Zijn dat dan per definitie de enige juiste normen en waarden? Volgens mij zijn normen en waarden tijdsvak gerelateerd. Als we nu kijken hoe we zo’n 100 à 150 jaar geleden de normen en waarden binnen onze maatschappij waren. De normen en waarden van toen. Dat is een groot verschil. Gelijkheid tussen man en vrouw bijvoorbeeld was in die tijd anders dan nu. Verschillende culturen waren beperkter dan nu.

Onze maatschappij, onze samenleving is veranderd. Dit komt door dat de wereld kleiner is geworden door het sneller kunnen reizen, open grenzen binnen Europa en omdat de machtsverhoudingen en klimaat over de wereld veranderen, mensen vluchten op zoek naar een veiligere (betere) wereld. Deze veranderingen brengen nieuwe invloeden met zich mee. Mijn oma zei altijd: “Wijzig, verander maar behoud het goede.” Een wijze vrouw.

Als we kijken naar gelijkheid in de beloningen(salaris) in onze samenleving. Is die mee gegroeid? Voor de praktisch opgeleiden zijn er CAO’s. Daarin is vastgesteld wat per functie en ervaring het salaris is. Hier is gelijkheid vastgelegd. Geen verschil tussen man, vrouw en LHBT. Als we kijken naar de theoretisch opgeleiden, de managers, de directeuren(in loondienst), de toezichthouders, raad van toezicht enzovoorts? Is dan de gelijkheid doorgedrongen of is dit het laatste bastion van de oude mannen maatschappij van zo’n 100 jaar geleden? Langzaam komt er een verschuiving, waar op de werkvloer de gelijkheid is vastgelegd is dat aan de top nog niet.

Laatst kreeg ik een artikel toegestuurd over IJsland waarin wettelijk is vastgelegd dat bij bedrijven met 25 medewerkers of meer zij moeten kunnen aantonen dat mannen en vrouwen in soortgelijke functies maandelijks hetzelfde overgemaakt krijgen. Bedrijven die dit kunnen aantonen ontvangen een certificaat. Bedrijven die geen certificaat hebben gaan op de bon. Een mogelijkheid om gelijkheid in beloning bij wet te regelen. Zou dit een optie voor Nederland zijn, om gelijkheid verder te bevorderen. Wat denkt u als lezer? Mij lijkt het een mooie gedachte, maar mijn ondernemers hart zegt mij dat het een inbreuk is op het beleid dat eens ondernemer wil voeren. Het moet volgens mij gewoon zijn dat elke gelijkwaardige functie dezelfde beloning krijgt. Gelijkheid vanuit nature. Helaas lijkt de praktijk hierin weerbarstiger. Dus als het niet vanuit nature gelijk wordt dan is de regeling bij wet een alternatief.

Gelijkheid moet voor iedereen de norm zijn. Gelijkheid is een waarde op zich dat binnen onze samenleving bij een ieder hetzelfde zou moeten zijn. Want de samenleving zijn wij allen samen.

Edgar van EngelenOgen wijd dicht

Blog Posted on Wed, December 21, 2016 17:45:51

Als één branche een voorbeeld is van de multiculturele
samenleving dan het de schoonmaakbranche wel. Nu ben ik al ruim 25 jaar
werkzaam binnen deze branche. Ik weet dat iedereen zijn talenten heeft ongeacht
hun geslacht, geloof, afkomst, geaardheid, grote enzovoorts.

Laatst liep ik mee met een schouwing van een voortgezet
onderwijsinstelling. Voor verschillende klasse zag ik dames van noord
Afrikaanse afkomst met een hoofddoekje om les geven. Tot mijn eigen verbazing
was ik verbaasd dat deze dames les gaven. Waarom was ik verbaasd, waarom kon ik
deze dames niet zien als docenten, waarom was ik bevooroordeeld? Deze vragen
blijven maar door mijn hoofd spoken. Ben ik dan zo beperkt in mijn denken en
visie?

Na de hele discussie omtrent het etnisch profileren van
de politie is voor mij de vraag hoe komt het komt dat wij op bepaalde wijze
kijken naar andere mensen. Je kijkt naar de wereld vanuit je eigen ogen, ogen
die opgegroeid zijn in de sociale wereld waarin je ben geboren en ben op
gegroeid. Deze blauwprint neem je, volgens mij , je hele leven mee. Tijdens je
ontwikkeling zullen er aanpassingen ontstaan in je kijk, maar de basis blijft
en komt naar boven op momenten dat je het niet verwacht. Dit geld niet alleen
voor mij maar voor iedereen. Hoe kijkt een niet westerse allochtoon naar mij,
een blanke kale autochtoon.

De beperking van het openstaan dat iedereen gelijk is zit
in onze hersenen. Voor mij is iedereen gelijk en heeft iedereen dezelfde kansen
in het leven en in Nederland. Toch kijk ik vol verbazing met mijn ogen wijd
dicht naar deze dames die les aan het geven zijn. Mijn overtuiging is dat je
onbewust in je beelddenken wordt gevoed door politici, nieuwsprogramma’s, reclame uitingen, sociale media en opinie programma’s waar mensen de onbewuste beelden voeden.

Waarom wordt ik dan niet onbewust gevoed in een ander
beelddenken door mijn eigen multiculturele werkomgeving. Is het zo dat
werkomgeving gewoon is en daarom minder invloed rijk is. Mijn conclusie is dat
we mensen zijn en vanuit onze cultuur geestelijk gevoed worden.

Het enige wat we kunnen doen is werken aan je eigen
beeldvorming en openstaan voor je mede mensen, hun denken, hun achtergrond en
hun mogelijkheden. Wees geen één richting denker. Als we allemaal openstaan voor
elkaar dan zijn onze ogen niet wijd dicht maar wijd open. Mijn voornemen voor
2017 is om mijn beeldenken open te zetten voor andere interpretaties.

Edgar van EngelenBrief aan de schoonmaker

Blog Posted on Fri, February 05, 2016 12:54:52

Beste schoonmaker,

Als eerste wil ik u de beste wensen geven voor 2016. Het nieuwe
jaar is begonnen en ik weet dat ik weer op u onvermoeibare inzet kan rekenen. U
weet toch altijd weer de meeste vervuiling te verwijderen en de klanten
tevreden te stelen. Als u schoonmaakt krijgen wij geen klachten. Op het moment
dat u ziek bent of van u wel verdiende vakantie geniet komt de klant wel eens
klagen, maar ze weten dat u terugkomt.

Beste schoonmaker ik wil u laten weten dat ik trots op u bent,
u staat voor dag en dauw op om de ochtend panden schoon te maken. U gaat ‘s
avonds, als bijna iedereen naar huis is in lege kantoorpanden op afgelegen
kantoorparken, schoonmaken. De vervuiling door andere veroorzaak verwijderd u
zonder te klagen. U bent trots op uw werk, u zet u 100% in en werk regelmatig
in uw eigen tijd door.

U weet wat schoonmaken is. U weet wat alleen werken is en u
weet wat werken in een team betekend. Helaas kunt u niet extra beloond worden.
Een extraatje wordt extra belast door de overheid. Een verhoging van uw uurloon
boven de Cao kan niet gegeven worden. Als dit gedaan zou worden dan zal op het
moment dat het schoonmaakcontract naar een andere dienstverlener gaat de
verhoging afgekocht moeten worden door de vertrekkende dienstverlener. In de
Cao staat namelijk dat de nieuwe dienstverlener de lonen boven de Cao niet
hoeft over toenemen, maar u conform de Cao moet betalen. Heel jammer dat
dienstverleners hieraan gebonden zijn (artikel 38, lid 6). Ik waardeer u inzet,
uw kennis en kunde, uw inbreng in de schoonmaak kwaliteit en u liefde voor het
schoonmaak vak.

Ik wil u toch iets extra geven voor 2016. Door deze brief geef
ik u een compliment en een schouderklopje zonder uw inzet zijn wij nergens.
Zonder uw inzet geen schoon gebouw. Zonder uw inzet geen omzet. Zonder uw inzet
geen betaling voor overhead. Zonder uw inzet geen bedrijfsauto’s. Zonder uw
inzet geen ……!

Ik hoop dat dit compliment en schouderklopje u een positief
gevoel geeft voor dit nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,

Edgar van EngelenHet wij gevoel

Blog Posted on Tue, September 15, 2015 10:14:07

Eind 2011 werd OCS Nederland BV verkocht aan CSU. Dit gebeurt wel vaker in schoonmaakland dat het ene bedrijf het ander bedrijf overneemt. Maar wat fascinerend is bij zo’n overname is het gedrag en de reacties van de medewerkers.

Het gedrag
Het gedrag van de medewerkers (en ik heb het hier over het management en kantoormedewerkers) is hoe kan dit, we hebben zo hard gewerkt om een mooi bedrijf neer te zetten. Het gedrag was versterkend naar elkaar toe. Anti CSU het WIJ tegen ZIJ. Ons team mag toch niet uit elkaar gehaald worden.Verbale agressie naar de directie van OCS (Maar wel achter hun rug, want als men dit zou horen). Agressie naar de OR want zij gingen akkoord. De OR had het tegen moeten houden (Ik was zelf voorzitter van de OR). De situatie op dat moment zou een mooie speeltuin zijn voor psychologen om ons te observeren. Het gedrag op dat moment van de medewerkers kan het beste omschreven worden als defensief/agressief.

De reacties
De reacties van de medewerkers was variërend van verbazing tot ontzet. Na de eerste paar dagen na de bekendmaking ging de reacties meer naar”kan ik blijven doen wat ik nu doe”, “nemen zij mij mee over” en “blijven we als team bij elkaar”.

De tijd
De tijd veranderd de mens, zijn reactie en zijn beeld op wat gebeurt is. OCS kreeg meer bezoeken van het management van CSU. Overdrachten van kennis en administratie vond plaats. Medewerkers van OCS werden opgesplitst over de verschillende kantoren van CSU. Het operationele team bleef nog (even) bij elkaar. Onderlingen lijnen tussen de OCS medewerkers bleven intact, maar langzaam verdwenen de OCS medewerkers uitbeeld. Van de financiële administratie werkt niemand meer bij CSU, van de afdeling personeelszaken is nog 1 medewerker werkzaam bij CSU en heeft haar plek gevonden. Van het bedrijfsbureau is alleen de medewerker die het meest ageerde tegen de overnamen nog werkzaam bij CSU. De KAM afdeling (dat ben ik) is ook niet meer bij CSU werkzaam. Geen van de directieleden is nog werkzaam of ooit werkzaam geweest bij CSU.
Na zo’n 3 jaar is het “wij” gevoel van OCS Nederland geheel weg. Ieder is zijn eigen weg gegaan en de tsunami van overname-emotie is weg ge-ebt. Wat is overgebleven zijn herinneringen van een mooi team dat hard heeft gewerkt aan een mooie organisatie.

Was een overname door CSU dan zo verkeerd? Achteraf gezien kan ik zelf zeggen nee. Dit hoort bij ondernemen en het werken voor een onderneming in een markt waar overnames gewoon is. Voor de meeste medewerkers heeft het ook goed uit gepakt en ieder is zijn eigen weg gegaan. In de “kleine” wereld van de schoonmaak komen we elkaar nog wel eens tegen en kunnen mooie herinneringen worden opgehaald voordat we als conculega’s weer de strijd voor klanten aangaan.

Het OCS team 2011MVO – De kracht van de kleintjes

Blog Posted on Fri, August 28, 2015 11:07:21

De GSA service awards heeft de vijf MVO genomineerde
bekend gemaakt. De genomineerde zijn grote ondernemingen. Natuurlijk zijn het
mooie initiatieven, maar zijn het originele initiatieven? Volgens mij zijn
gelijkwaardige initiatieven al kleinschalig ontplooit door MKB bedrijven.
Bedrijven die niet roepen maar doen. Als we alle kleine MVO initiatieven
bundelen dan is, volgens mij, de impact groter dan de vijf genomineerde
initiatieven bij elkaar. Doet de GSA award dan wel recht aan het gehele MVO beleid/initiatieven
binnen de gehele schoonmaakbranche. Geef alle MVO initiatieven binnen de schoonmaak
een platform. Hierbij een open uitnodiging naar alle MVO initiatieven van de
kleine en MKB-ondernemers binnen de schoonmaakbranche.

·
Welk
zich zelf respecterend schoonmaakbedrijf werkt niet met milieuvriendelijke
producten, microvezel en stoom.

·
Uit
eigen ervaring met verschillende MKB schoonmaakbedrijven weet ik dat zij hun medewerkers als belangrijkste waarde van hun bedrijf zien. Het welbevinden van
de medewerkers is voor hun belangrijk en juist daarom is hun beleid structureel
in het begeleiden van hun medewerkers op financieel gebied tot het overnemen
van de schulden.

·
Het
CO2-neutraal werken is volgens mij al een aantal jaren in zwang, maar is wat op
de achtergrond geraakt.

·
Het
werken met Wajongers en het wassen van auto’s gebeurt in onze regio ook,
misschien met twee kopjes water, maar toch.

·
Het
inzichtelijk maken van je afvalstromen is ook geen nieuw ontwikkeld beleid,
want 10 jaar geleden werd dit al uitgevoerd in zorgcentra, waar ik werkte.

Mogen deze initiatieven dan niet genomineerd worden? Dat
is niet aan mij, maar ik verbaas mij om deze nominaties omdat het niet
werkelijke nieuwe inzichten in het MVO geven, maar ze borduren voort op
bestaande MVO richtingen.

De kracht van de kleintjes is om te laten zien wat hun
impact is op het MVO-beleid in de branche. In mijn optiek word bij het MKB van de
schoonmaakbranche gewerkt met nieuwe inzichten ten opzichte van het MVO. Dit
gebeurt zelf zonder dat ze het label MVO op hun initiatief plakken, maar juist
omdat ze vanuit hun sociale verantwoordelijkheid handelen.

Via deze Blog vraag aan alle kleine en midden grote
schoonmaakbedrijven om aan te geven wat zij doen aan MVO. Ik heb namelijk de
overtuiging dat de impact van alle kleine MVO initiatieven een grotere impact
hebben dan een aantal “grote” initiatieven. Laat de stem en de impact horen van
de vele kleintjes. Want de uitspraak “vele kleintjes maken ook een grote” is
volgens mij hier zeker van toepassing.Next »